Charakteristika etiket

Charakteristika etiket

Pro účely označování jednotek balení a zboží se používají zejména nesnímatelné samolepící etikety ( trvale lepící etikety, které po nalepení nelze bez poškození sejmout ).

Na trhu se nabízejí etikety v:

  • arších ( využívané hlavně pro ruční etiketování a nebo pro označování velkých kusových manipulačních jednotek),
  • kotoučích ( rolích ), nalepené ve formě výseku na krycím silikonovém papíru pro strojní i ruční nanášení, případně navíjených na sebe bez krycí vrstvy, což předpokládá separační úpravu lícní strany a příčnou perforaci umožňující oddělování jednotlivých kusů.

Materiálová struktura etikety:

  • charakter nosiče, hlavní lepící složky ( nánosu) a způsob nanášení jsou podstatné pro následnou volbu etikety pro konkrétní použití,
  • etikety se vyrábějí na nosných fóliích ( nosičích ) z papíru, PES, PP, PE a PVC, případně pokovených AL, nebo z dalších materiálů podle nabídky výrobce,
  • k vytváření lepícího nánosu na papíru či plastových fóliích se používají různé druhy nánosů lepidel v disperzní formě nebo z taveniny ( za horka ),
  • rovněž se používají polotovary např. nosič s nánosem lepidla, chráněný krycí vrstvou silikonového papíru. Nosič ( např. papír ) s nánosem disperzního lepidla zpracují další výrobci na etikety převážně sami.

Uživatel etiket tj. ten kdo označuje jednotky balení etiketami, by měl na základě vyhodnocení svých potřeb z hlediska aplikace etiket, skladování a namáhání jednotek v oběhu zboží, požadovat od svých dodavatelů kvalitní parametry samolepících etiket,kterými je určena jakost dodaného materiálu.

Tyto parametry a jejich kontrola nebo vyhodnocení jsou velmi důležité z hlediska bezproblémové aplikace na tiskovém zařízení – tiskárně a z hlediska výsledné jakosti a trvanlivosti potisku. Zároveň vyhodnocení těchto parametrů a jejich znalost může být podkladovým materiálem a důvodem pro případnou reklamaci zboží.