Potisk Etiket

Potisk Etiket

Tiskové techniky

Pro tisk etiket se na trhu nabízí různé polygrafické techniky z nichž je nejpopulárnější termotransferový tisk, dále termotisk, případně laserový tisk.

Termotisk

Termotisk používá jako tiskové médium termoaktivní papír (různého složení s použitím různých nátěrů citlivých na teplo).

I když je ve srovnání s termotransferovým tiskem tato technika aplikačně jednodušší (záznam se provádí přímo na povrchu termoaktivního papíru), je naopak výběr tohoto papíru náročnější zejména ma-li splňovat náročnější požadavky na stálost potisku.

Rychlost tisku je dána délkou intervalu v němž dochází k vyhřátí tiskového elementu na teplotu tisku, k ochlazení a posunu papíru.

Jakost tisku závisí na množství a typu barvotvorné látky přeměňované na barvivo. Vzniklý obraz u této tiskové techniky má tendenci časem vyblednout, případně u nepotištěných míst měnit barvu a to zejména působením vlhkosti a světla. Z této skutečnosti vyplývá i nadostatečnost archiválních vlastností potisku.

Velmi důležité je vzájemné působení zvoleného typu etikety a obalového materiálu. U některých druhů měkkých materiálů jako jsou průtažné a smrštitelné plastové fólie dochází ve spojení s povrchem etikety k nežádoucí reakci, která může způsobit vyblednutí tisku bez vlivu dalších činitelů. Tato je nutno v praxi ověřit.

ZEBRA 90Xi

Termotrasferový tisk

Termotrasferový tisk je založen na stejném principu jako je termotisk, tisk se však provádí přes speciální termopásku, která v místě zahřátí uvolňuje barvu na papír.

Všechny termotransferové tiskárny mohou pracovat jako termotiskárny.

Rychlost tisku je určena termálními vlastnostmi tiskové hlavy a termopásky.

Jakost tisku je dána rozlišovací schopností tiskové hlavy (tj. počtem bodů na mm). Tato tisková technika poskytuje záznam s vynikající trvanlivostí a je z hledisky stability tisku při skladování a přepravě s srovnatelná s běžným ofsetovým tiskem.

 Laserový tisk

Laserový tisk se používá u etiket v arších a pro označování větších manipulačních jednotek. Archy mohou být předsekané na různé velikosti etiket. Pro potisk těchto předsekaných etiket lze využít matrice v souborech pro Corel, Adobe Illustrator nebo MS WORD. Tyto Vám dodáme na vyžádání.

Jakost tohoto tisku a jeho stálost je srovnatelná s termotransferovou technologií.