Potisk plastových karet

  • Nabízíme jednostranný nebo oboustanný potisk plastových karet pro klubovou činnost (VIP vstupenky, členské karty), vstupní aplikace (dočasné vstupy, identifikační průkazy) nebo evidenční potřeby (slevové karty osobní, přenosné). Pro všechny aplikace je možné využít několika druhů plastových karet, v kombinaci s několika možnostmi přihlášení se do systému. Potisk může být realizován na bílou, případně barevnou kartu černě nebo plnobarevně z obou stran.

Karty potiskujeme tkz. retransferovou technologií, která vychází z nepřímého potisku karty – v tiskárně je potištěna fólie, která je následně nanesena na vlastní kartu. Tato technologie zaručuje delší životnost a je odolnější proti otěru. Technologii je možné doplnit o specielní hologramovou fólii, která dále zaručí jistou ochranu proti kopírování a dále je možné využít pro zvýšení odolnosti potisku laminaci.

  • Základní možností je potisk karty textem, obrázkem a čárovým kódem, který dále může sloužit pro registraci v systému pomocí načtení čárového kódů 1D nebo 2D snímačem.

Dalšími možnostmi je kombinace potisku s magnetickým pruhem, který lze naprogramovat na požadovanou hodnotu a dále používat se štěrbinovou čtečkou pro přístup do vlastní aplikace.

  • Třetí možností je použití karet se zabudovanou anténou, která je schopná pracovat v systémech s bezkontaktním přístupem. I tyto karty řadíme do skupiny pasivních. Nesou pouze informaci, kterou jsme jim schopní zadat do paměti a touto informací se hlásí do jednotlivých systémů, informace je pevná, bez možnosti změn.
  • Karta, na kterou je možné ukládat data je vybavena čipem a je využívána hlavně pro systémy, kde je třeba informaci o proměnné sdílet i na jiných terminálech nebo systémech.