Etikety

Rozmanitost etiket na trhu vede k tomu, že při jejich výběru se může uživatel dopustit chyb, které mohou mít za následek snížení očekávané funkční účinnosti značení jednotek balení, což může v konečném důsledku znamenat i materiálové škody z důvodů nečitelnosti údajů na etiketě (např. ztráta jednotky balení na cestě k zákazníkovi apod.)

Funkce značení

Údaje uváděné na obalu ( jednotce balení ) prostřednictvím etiket, usnadňují přenos informací mezi jednotlivými články přepravního nebo distribučního řetězce. Zakódování totožnosti jednotky a dalších potřebných dat do čárového kódu a jejich správné umístění na jednotce umožňuje uživatelům:

  • okamžitý převod sledovaných údajů do databáze,
  • elektronické snímaní – čímž se omezí chyby čtení na minimum,
  • jedinečnou identifikaci jednotky balení během její životnosti tj. během její existence, která umožňuje vyhledávaní jednotky v jakémkoliv článku přepravního nebo distribučního řetězce.

Etikety umožňují aplikaci značení na různé druhy obalových materiálů ( papír, plasty, sklo, kov, dřevo, textil apod.) a jsou využitelné v případech náhrady za přímý potisk obalu nebo v případech dodatečného označovaní.

Další informace