Snímače a terminály

SNÍMÁNÍ ČÁROVÉHO KÓDU

Z hlediska konstrukce lze snímače rozdělit do následujících skupin: štěrbinové snímače, CCD snímače, laserové snímače a kamery pro snímání čárových kódů. 

CCD SNÍMAČE
 
Název tohoto druhu snímačů je odvozen od pole světlocitlivých prvků CCD, které jsou receptory odraženého světla. Jako zdroj světla slouží stejně jako u světelných per LED dioda, která vysílá světlo o vlnové délce 660 nm… Jejich využití je zejména v maloobchodě a to jako čtečky čárových kódů z prodávaného zboží. Většinou jsou připojené k nějakému pokladnímu systému a to buď přes klávesnici, sériový port nebo dnes velmi oblíbené USB.                                                               

CCD snímač CP1500
Zebex Z3220

LASEROVÉ SNÍMAČE
 
Jako zdroj světla je u těchto snímačů používána laserová dioda, která vysílá světlo o vlnové délce 675 nm. Laserové snímače jsou schopny snímat čárové kódy ze vzdálenosti 0 až přibližně 10 metrů. Vzhledem ke značné hloubce ostrosti těchto snímačů je ve většině případech bezproblémové i snímání kódů z nerovných ploch. Na rozdíl od CCD snímačů vykazují laserové snímače velmi vysokou rychlost snímání, řádově v desítkách snímání za sekundu.

  • LASEROVÉ SNÍMAČE, které vysílají pouze jeden paprsek.
  • LASEROVÉ SNÍMAČE, které vysílají několik paprsků otočených vůči sobě o přesně definovaný úhel nebo jinak uspořádaných. Mnohasměrové snímače se využívají zejména v supermarketech jakožto pokladní snímače.
Laserový 1D snímač LS4208

2D SNÍMAČE

Umožňují snímat 2D kódy, které nesou informace ve dvou osách. Tímto je možné zakomponovat do vlastního kódu více informací. Nejčastěji používaným 2D kódem je DATAMATRIX a QR CODE.

Laserový 2D snímač DS3608
Laserový 2D snímač DS2200

PŘENOSNÉ DATOVÉ TERMINÁLY
Přenosné terminály jsou užitečné všude tam, kde je výhodné „aby snímač šel za zbožím a ne zboží za snímačem!“, tedy např. při provádění skladové evidence… Obecně se jedná o malé přenosné záznamníky dat, které mají buď snímač čárového kódu integrován do těla přístroje nebo umožňují jeho připojení…

Zebra TC20
CipherLab 8600
Zebra MC9300