Základní požadavky na etikety

Všeobecné požadavky

Etiketa pro značení jednotek balení musí splňovat následující požadavky:

 • aktivní životnost etikety musí být stejná jako životnost jednotky balení.
 • Etiketa musí zajistit spojení s jednotkou balení po celou dobu aktivní životnosti.
 • Etiketa musí být čitelná ( všechny údaje včetně čárových kódu ) po celou dobu aktivní životnosti.
 • Etiketa musí být odolná proti vlivům prostředí, kterému je vystavena, např. znečištění, teplo chlad, vlhko, světlo po celou dobu aktivní životnosti.
 • Etiketa musí splňovat požadavky na zhodnocení jako obalový odpad.

Aby bylo možné splnit výše uvedené body, je nutné si uvědomit kam se bude zboží zasílat, v jakém přepravním nebo distribučním řetězci se bude pohybovat a po jakou dobu. Na základě těchto informací a znalosti charakteru jednotky balení, to znamená materiálu a charakteru povrchu na který se bude etiketa aplikovat, lze formulovat požadavky na jakost etikety včetně jejího potisku.

Běžně používané obalové materiály pro aplikaci etiket

Běžné parametry materiálů a kvality povrch pro aplikace etiket jsou následujicí:

 • papír s různou úpravou povrchu,
 • lepenka s různou úpravou povrchu,
 • plast s různou úpravou povrchu,
 • textil
 • plech
 • sklo a dřevo.

Dodavatel tiskového zařízení by měl v podstatě garantovat vhodnost použití etikety.

V případě, že se etikety aplikují přímo na výrobek, je nejdříve nutné hledat podobnost povrchu s obalovým materiálem a v atypických případech je nutná vždy konzultace s dodavatelem tiket a doporučuje se odzkoušení.

Typické charaktery povrchů pro aplikaci etiket

Typické charaktery povrchů, na které se mohou etikety aplikovat jsou:

 • savý,
 • nesavý
 • mokrý
 • suchý
 • zaprášený

Dále je nutné rozlišit bude-li etiketa aplikována na tuhý povrch, zachovávající stálý tvar nebo měkký povrch, kde se může vyskytnout deformace plochy, na které bude etiketa nalepena ( např. plastový pytel ).

Vliv klimatických podmínek na funkční účinnost etiket
Pro aplikaci etiket je nutné vycházet z hodnot teplot povrchů a z parametrů odolnosti etiket, které dodavatel etiket doporučuje. Při určitých extrémních teplotách může dojít ke snížení pevnosti slepu mezi etiketou a povrchem, na který je etiketa nalepena.
Při aplikaci zejména papírových etiket je nutné sledovat relativní vlhkost vzduchu v daném prostředí.
Z hlediska stálosti potisku na etiketách hraje významnou roli ( zejména u některých tiskových technik ) i činitel světla.
Velmi důležitá je doba, po kterou je jednotka balení vystavena klimatickému namáhání.
Podrobné klimatické charakteristiky stanoví ČSN 77 0930. Klimatické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích.