Zásady pro práci s etiketami

Zásady pro práci s etiketami

Pro zachování funkčnosti etiket je důležité dodržet dodavatelem doporučená balení a skladování etiket, obvykle uváděná ve firemních materiálech. Velmi důležité je uložení odebraných etiket během skladování a těsně před použitím. Pozornost je nutno věnovat požadavkům na skladovací teploty, vlhkost, ale i na uložení kotoučů etiket.

Obecně platí, že pevnost slepu klesá u disperzních lepidel při nižší teplotě a vyšší vlhkosti.

U akrylátových lepidel naopak pevnost slepu klesá při vyšších teplotách.

Před nalepením etikety musí být lepený povrch čistý, suchý, prostý mastnoty, prachu a nesmí působit antiadhesivně.

Naši odborní pracovníci jsou připraveni vám vyřešit jakoukoli neznámou, nejen v oblasti štítků.