Zásady pro výběr etiket určených pro označování jednotek balení

Zásady pro výběr etiket určených pro označování jednotek balení

Při volbě vhodného typu etikety musí uživatel vycházet z tiskového zařízení, které má k dispozici. Zásadní je, aby i technologie tisku a výběr vhodného zařízení pro tisk splňovaly potřeby na značení jednotek balení v návaznosti na předpokládané použití a namáhaní.

Volba materiálu na etikety

Při volbě materiálu na etikety je třeba mít na zřeteli dodržení těchto základních požadavků:

  • pevnost spoje s jednotkou balení,
  • čitelnost tisku na etiketě,
  • odolnost etiket proti vlivům prostředí,
  • zhodnotitelnost obalového odpadu.

Pevnost spoje s jednotkou balení

Pro určení potřebných parametrů pro aplikaci etikety je vhodné vycházet z doporučení dodavatelem tiskového zařízení, případně dodavatele etiket. Pokud je to nedostupné, doporučuje se provést ověřovací zkoušky přilnavosti etikety k lepenému povchu a vyhodnotit pevnost slepu.

Problematické je etiketování silikonových povrchů, čerstvě lakovaných povrchů ( migrace rozpouštědel ), povrchů mokrých, zaprášených nebo mastných, dále povrchů drsných ( u některých druhů plastů a lepenek ).

Ke stanovení pevnosti slepů etikety s obalovým materiálem se v případech konkrétních kombinací musí přistupovat individuálně a v návaznosti na další hlediska ovlivňující výběr etiket a materiálů.

Při použití nového druhu etikety nebo lepeného povrchu se doporučuje vzájemnou adhezi ověřit.