BarTender

Tiskový software BarTender

Licence podle počtu tiskáren

Obě verze Automation dovolují neomezený počet síťových uživatelů. Licence je založena na počtu tiskáren, které bude aplikace
BarTender v síti využívat.


Enterprise Automation EA – Nejvýkonnější verze s rozšířenými funkcemi serveru pro centralizovaný tisk a správu. Poskytuje
nejpokročilejší možnosti pro integraci. Obsahuje všech 8 doprovodných aplikací, včetně systému pro správu dokumentů
Librarian a naší nejvyspělejší verze aplikace Security Center. Nástroj Printer Maestro obsahuje podporu pro sledování
zásob částí tiskáren a spotřeby médií v tiskárnách. Zahrnuje podporu RFID. (Tato verze se dříve nazývala Enterprise Print Server.)


Automation A – Všechny nejvýkonnější funkce aplikace BarTender plus standardní funkce integrace pro automatické ovládání
z jiného softwaru. Nemá vylepšené funkce serveru. Neobsahuje aplikaci Librarian ani nejpokročilejší funkce aplikace Security
Center. Nástroj Printer Maestro spravuje pouze síťové tiskárny, které jsou dostupné z lokálního počítače, a nesleduje spotřební
materiál tiskáren. Protokolování úloh, History Explorer a opakovaný tisk podporují pouze lokální databázi. Zahrnuje podporu
RFID. (Tato verze vznikla kombinací verzí, které se dříve nazývaly Enterprise a RFID Enterprise.)


Licence podle počtu počítačů

Verze Professional a Basic jsou licencovány na základě počtu počítačů, ve kterých je nainstalována aplikace BarTender.


Professional P – Veškeré funkce návrhu jako ve verzi Automation a většina funkcí pro přístup k datům, avšak bez automatizace
z jiného softwaru. Obsahuje doprovodné aplikace Print Station a Batch Maker.

Basic B – Nejdůležitější funkce návrhu aplikace BarTender, avšak bez přístupu k databázím a automatizace. Obsahuje jedinou doprovodnou aplikaci Print Station.

Ultralite verze je ke stažení zdarma zde

Rádi Vám připravíme cenovou nabídku na vyšší verze. Napište nám: