Q-Label

Tiskový software Q-Label

K tiskárnám Godex je k dispozici zdarma program pro tvorbu a tisk etiket z produkce výrobce tiskáren, firmy Godex, jménem Qlabel IV, v. 1.19. Program je určen pro operační systém WindowsXP, Vista, Windows7 a je lokalizován do českého jazyka. Program umožňuje tvorbu a tisk objektů typu text ( pomocí fontů ve Windows i pomocí interních fontů tiskárny), čárový kód, obrázek, čára, obdélník, obdélník s kulatými rohy, kruh, ovál. Podporuje všechny běžné jednorozměrné i dvourozměrné čárové kódy včetně GS1Databar, EAN 128. Datamatrix, PDF417 atd. Program také obsahuje průvodce tvorbou EAN128 s kontrolou správnosti zadání aplikačních identifikátor a dat. Na obrazovce zobrazuje podobu vytvářené etikety.
Data objektů typu text a čárový kód lze zadávat z klávesnice při tvorbě etikety nebo na výzvu před tiskem. Dále lze tisknout sekvenční řady a také tisknout data z databáze připojené přes ODBC nebo přímo z DBF souboru.
Program umožňuje správu flash paměti tiskárny a nahrávání objektů typu etiketa, font, obrázek a databáze do této paměti. Umožňuje také nastavení hodin reálného času tiskárny. Lze tisknout přes lokální porty i přes síť.
Program umožňuje vygenerovat řídící kód navržené etikety a uložit ho jako textový soubor. Tím se zjednodužší integrace tiskárny do různých systémů.

Základní rysy a výhody programu Qlabel:
– je zdarma a bez omezení, nepoužívá žádné sw ani hw klíče
– podporuje všechny aktuální modely Godex včetně příslušenství
– může pracovat ovladačem pro Windows i bez něho
– prohlížeč databází umožňuje prohlížet data připojené databáze před tiskem
– obsahuje průvodce pro tvorbu GS1-128
– podporuje GS1Databar a 2D kódy
– editor příkazů umožňuje generovat, editovat a ukládat popis etikety v příkazech tiskárny
– podporuje interní fonty tiskáren
– umožňuje nahrávání fontů z windows do flash paměti tiskáren
– umožňuje nahrávání obrázků a vytvořených etiket do flash paměti tiskáren
– umožňuje tvorbu etiket pro aplikace tisku bez připojení k PC